Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2021

Gösterim: 1203

Kalite Politikamız

Üniversitemiz ve Meslek Yüksekokulumuz misyonuna, vizyonuna ve temel değerlerine uygun olarak;

  • Öğrenci merkezli bir yaklaşımla topluma, bilime, sanata, kültüre evrensel düzeyde katkı sağlayan nitelikli bireyler yetiştirmeyi,
  • Çözüm odaklı bir yaklaşımla bilime, toplumsal sorunlara ve bölgesel kalkınmaya yönelik araştırma, uygulama ve projeler geliştirmeyi,
  • Katılımcı yönetim anlayışıyla aidiyet duygusu ve paydaş memnuniyetini artırarak kaliteyi bir kurum kültürüne dönüştürmeyi,
  • Girişimci ve yenilikçi faaliyetleri yaygınlaştırmayı ve kurumsallaştırmayı,
  • Yüksekokulumuz kalite yönetim sisteminin Yükseköğretim Kalite Kurulu'nun hedeflediği standartları yerine getirecek şekilde dökümante edilmesini, belgelendirilmesini ve sistemin sürekli iyileşmesini ve sürdürülebilirliğini,
  • Tüm iş ve işleyişte PUKÖ döngüsünü temel alarak sürekli iyileşmeyi,
  • Üniversitenin ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığını artırmayı,
  • Bütün paydaşlarımızla (akademik ve idari personel, öğrenciler, veliler, mezunlar, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları, Bandırma halkı vb.) etkin biçimde ortak çalışmalar sürdürebilecek fiziksel alt yapıyı oluşturmayı,
  • İş Sağlığı ve güvenliği ile çevre konusunda duyarlılık gösteren huzurlu bir üniversite olmayı, KALİTE POLİTİKASI" olarak benimser.